Star Wars – Visit Hoth 2017


Endelig skal vi markere på ordentlig vis at Finse 1222 ble brukt som location for «Planeten Hoth», i Star Wars filmen «The Empire strikes back» fra 1979. Vi gleder oss til å informere mer om dette etter hvert, men hold av datoen, 17. - 19. februar 2017!

Velkommen til Star Wars – Visit Hoth 2017!

English Version below

Visit Hoth 2017 er en samling for alle Star Wars – fans, arrangert av Finse 1222, hotellet som var vertskap for produksjonen av The Empire Strikes Back, den andre filmen i Star Wars sagaen. Sammen med vår partner Visit Hoth, ønsker vi deg velkommen til en tre dagers festival fra 17 – 19 februar 2017! Dette vil være den første av det som skal bli en årlig tradisjon.

Husk å ta med gode uteklær. Det vil bli mulig å reise på hundesledetur og guidet skitur til steder hvor filmen ble innspilt. En Star Wars butikk vil være åpen hele helgen!

PROGRAM

Fredag
12:07 «Good morning, nice of you guys to drop by!» Oslo – avreise med BERGENSBANEN, FINSE express! Turen tar 4 timer og 17 minutter. Mens vinterferieturister generelt nyter turen vil det i en spesiell vogn VISIT HOTH starte, med anekdoter og overraskelser. Petter Aagaard er «master of seremonies» for togreisen!
16:20 ANKOMST FINSE. Gjestene ønskes velkommen på plattformen av hotellets eier Trygve K. Norman.
18:00 LES SISTE NYTT. Bjørn Jacobsen fra Fox Norge har samlet nyhetsklipp fra da filmen ble spilt inn – på tide å lese nyhetene fra 1979! Disse er montert på veggen – i hotellet.
19:00 – 21.00 MIDDAG Nyt den fantastiske maten på FINSE 1222 sammen med andre hyggelige Star Wars fans! Fri bordsetning, husk å kjøpe drikke i baren før du setter deg.
21:00 VI MØTES ALLE SAMMEN. Andreas Frølich og Trygve Norman ønsker alle offisielt velkommen til FINSE 1222 og VISIT HOTH.
21:30 CREW INTERVJUER Petter Aagaard, forfatter av boka «A DISTURBANCE IN THE FORCE» vil interjvue crew som var tilstede under innspillingen – og jobbet med ulike oppgaver den gang. Vi tar plass i og nyter historiefortelling med utsikten til HOTH, rett forbi de store vinduene! Etter dette er det på tide å bli kjent med dine felles reisende.
BAREN ER ÅPEN FOR KVELDEN.

Lørdag
08:00 – 10:00 «IMPERIAL BREAKFAST» Nyt at lyset bryter frem – sammen med en god frokost og utsikten mot fjellene og isbreen hvor det hele fant sted, i 1979. Du vil spise, med HOTH ved din side!
10:00 MIN HISTORIE – av BJØRN JACOBSEN  Bjørn Jacobsen fra Fox Norge forteller om hvorfor nettopp dette ble valgt som location, sammen med andre erfaringer han gjorde seg i mars 1979.
10:00 / 13:00 / 16:00. TUR TIL LOCATION MED HUNDESLEDE. Besøk isbreen med hundeslede. Vi har over 40 hunder booket for helgen som vil trekke deg til HOTHs indre. Pris kr 650,- pr person. Turen vil vare i en times tid, og dere kjører to personer i hver slede. Ta med kamera!
11:00 PÅ SKI TIL LOCATION – MED TRYGVE Eier av Finse 1222, Trygve K. Norman guider gjester ut til isbreén. Med feller under skiene vil du kunne spasere opp isbreén og nyte utsikten til alt det du har sett på film. Finse 1222 kan hjelpe deg med leie av ski, eller du tar med egne!

SAMTIDIG – OG ETTER – PÅ FINSE 1222
11:00 – 15:00 SHOP´ EN er åpen! REEL REPLICAS har tatt med seg en butikk som kan benyttes for de kjøpehungrige fans. Butikken vil være åpen for alle under – og etter isbré-turen!
MØT OG TA BILDE MED C-3PO og R2D2.Simon Wilkie ifører seg en velkjent protocol droid – og både han, sammen med vårt norske R2D2 team vil være tilgjengelige for fotografering i og rundt hotellet denne dagen!
MØT OG TA BILDE MED 501st NORDIC GARRISON. The 501st takket heldigvis ja til invitasjonen vår og er tilgjengelige i kostyme hele dagen! De er mange – og alle er tilgjengelige for deg som vil avfotograferes med din favoritt Star Wars figur!
REPLICA VÅPEN Vi har et replica våpen fra EMPIRE STRIKES BACK på display!
CREW PICTORAMA / BILDER FRA INNSPILLINGEN En herlig samling bilder som viser moroa og alt som foregikk under innspillingen, vises på veggene. I tillegg har vi en digital fremvisning av bilder i resepsjonen. Mye vil du aldri ha sett før!

18:00 MIDDAG Nyt dagens store måltid i vår herlige middags-sal! Åpen bordsetning. Husk å kjøpe drikke i baren før du setter deg.
21:00 HOVEDGJEST: CRAIG MILLER  Craig Miller snakker om sin rolle som Director of Fan relations for Lucasfilm fra 1977 – 1980 – da han var tilstede ved fødselen av Star Wars publisitet. Et varsomt blikk på hans IMDB vil indikere hvor fantastisk listen er, over filmene han har jobbet på. Han elsker å svare på spørsmål og hans foredrag har med suksess blitt holdt verden over de siste årene – ettersom han er etterspurt og populær. Dette – er et must!
BAREN ER ÅPEN FOR KVELDEN

Søndag
08:00 – 11:00 IMPERIAL BREAKFAST Aaaaah. Nyt egg – bacon. Juice. Utsikten. Og minnene – sammen med nye, gode venner!
10:00 / 13:00 / 16:00. TUR TIL LOCATION MED HUNDESLEDE. Besøk isbreen med hundeslede. Vi har over 40 hunder booket for helgen som vil trekke deg til HOTHs indre. Pris kr 650,- pr person. Turen vil vare i en times tid, og dere kjører to personer i hver slede. Ta med kamera!
11:00 HVOR VI SPILTE DET INN Hotellet selv og området umiddelbart rundt dette er synonymt med Star Wars historie – da flere av scenene i filmen ble spilt inn rett utenfor hotellveggen. Crew-medlemmer, sammen med Bjørn Jacobsen viser frem de ulike stedene. Du vil oppleve hvor Luke ser visjonen av Ben Kenobi – og hvor Han kutter opp Taun – Taun´en for å holde luke varm, men også hvor Luke ble slept vekk av den skumle Wampa´en – i en scene som ikke ble brukt i filmen. Nettopp hvor perfekt Finse var for denne filmen, kommer til å være klart som is for deg!

SO LONG, KIDDO. «We better start the evacuation»
13:00 – 13:30 Et siste farvel – vi samles alle og summerer opp helgen. Vår galaktiske transport mot Oslo har avgang 14:34. For de som ønsker å reise til Bergen er avreisetiden 16:23.

BOOKING: Du kan reservere rom på epost – klikk her eller på telefon 56 52 71 00.

Priser
NOK 3000,- per person i dobbelt / flersengsrom fra fredag til søndag (NOK 1500,- for barn opptil 12 år fra fredag til søndag)
NOK 3700,- for enkeltrom fra fredag til søndag
Prisen inkluderer overnatting, måltid og arrangementet.
For ikke – boende:
NOK 750,- per person for festivalpass uten måltid. Dette gir tilgang på foredrag og arrangement (hundekjøring koster ekstra, se ovenfor)
NOK 1700,- per person for festivalpass, inkludert måltid. Dette gir tilgang på foredrag og arrangement (hundekjøring koster ekstra), i tillegg til middag fredag, frokost / niste og middag lørdag, frokost / niste søndag.

Følg VISIT HOTH på facebook – klikk her!

 

Welcome to Star Wars – Visit Hoth 2017!

Visit Hoth is a gathering for all Star Wars – fans arranged by Finse 1222, the hotel which were the production home of The Empire Strikes Back, the second instalment in the Star Wars saga. Together with our partner Visit Hoth, we welcome you to a three-day’s event 17 – 19 February 2017! This will be the first of an annual tradition.

Make sure you bring your out-door clothes. There will also be possible to go on dog-sledges as well as guided ski-tours to the actual location. A Star Wars shop will be open for the whole weekend.

PROGRAM

Friday
12:07 «Good morning, nice of you guys to drop by!» Oslo – departure the BERGENSBANE, FINSE express.  The train-ride takes 4 hrs 17 mins.  While fans are on their way, one carriage is set aside for anecdotes – hosted by the Norwegian Mr. Christian Berrum who worked in the lighting dept. on the Empire Strikes Back.
16:20 ARRIVAL – welcomed at the platform by owner of FINSE 1222 Mr. Trygve K. Norman.
18:00 NEWS on the WALL. Mr Bjørn Jacobsen of Fox Norway has collected archival news clippings of the shoot and the Finse location. They will be displayed prominently on the walls. Time to read the 1979 news!
19:00 – 21:00 DINNER  Enjoy the fantastic food from Finse! Free seating. Remember to buy drinks at the bar before dinner.
21:00 MEET AND GREET I will officially welcome everyone and discuss the various events we have planned.
21:30 CREW INTERVIEWS  Our host for the weekend will interview session with some Norwegians  who worked on the film while we lounge at the big fireplace while enjoying the stunning vista of white snowscapes. Hoth is just beyond the large windows!  After the session, time to get to know your fellow travelers – let´s mingle.  All crew will be wearing special t-shirts / hoodies and be available to talk to.
THE BAR IS OPEN FOR THE EVENING.

Saturday
08:00 – 10:00 IMPERIAL BREAKFAST
10:00 MY STORY – BY MR. BJØRN JACOBSEN  Mr. Bjørn Jacobsen of Fox Norway recounts why this particular spot in Norway was chosen for filming Empire and filming  – and he reminisces about filming in the harsh conditions of that legendary March shoot in 1979.
10:00 / 14:00 / 16:00 GLACIER TOURS WITH DOGSLEIGHS  Visit the glacier on a dog sleigh. We have 40 dogs booked for this weekend who trek out. The trip lasts for around 1 hour, and the price will be NOK 650,- each person (you will be two persons in each sled).
11:00 ON SKIS TO LOCATION WITH TRYGVE  The owner of the Finse 1222 hotel, Mr. Trygve K. Norman will guide guests on ski to location. Wearing a special filt underneath the skis, you will be able to walk up onto the glacier and see for yourself, what you only before have seen on film! The Finse 1222 hotel has all necessary equipment for this, but you need to pre – order at booking@finse1222.no.

MEANWHILE – AND AFTER AT THE FINSE 1222 HOTEL
11:00 – 15:00 SHOP is open. A shop in shop is set up – we have invited REEL REPLICAS to FINSE 1222, available for all to purchase official STAR WARS items, that they normally sell online. The shop will be open to all – during and after the glacier tours!
MEET / PHOTO OP C3PO and R2D2  Simon Wilkie dons the protocol droid outfit and both he and our Norwegian R2-D2 will be available for photos and around the hotel all day.
MEET / PHOTO OP 501st NORDIC GARRISON  The 501st are invited and will be available in costume all day.
REPLICA WEAPON We have a replica weapon from the saga displayed. CREW PICTORAMA / PICTURES FROM THE SHOOT A wonderful  array of photographs showing the fun and high jinks during the shoot are in the FINSE archives, never-before – seen images and accrued from various sources of the Norwegian crew at the time.

18:00 DINNER. Free seating. Remember to buy drinks at the bar before dinner.
21:00 MAIN SPEAKER: MR. CRAIG MILLER Craig Miller talks about his role as Director of Fan relations for Lucasfilm from 1977 – 1980 as he was there at the birthing of Star Wars publicity. A cursory glance at his IMDB will indicate how astonishing the list of fantastic movies that Craig has worked on, everything from Alien to Superman!  He loves to answer questions and his show has been successfully travelling worldwide for the last few years. This is a must!

Sunday
08:00 – 11:00 IMPERIAL BREAKFAST
11:00 WHERE WE SHOT IT The hotel itself and the environs are synonymous with Star Wars lore as various scenes were filmed here. Crew members and Norwegian producer Bjørn Jacobsen host a tour, pointing out different filming locations / anecdotes. You will see where Luke witnesses the vision of Ben Kenobi and Han slices the tauntaun open to save Luke in the environs of the hotel as well as where Luke was dragged by the Wampa. Also, where he ascended on a tow cable into the underbelly of an AT AT. Just how perfect Finse was for the crew, will be clear as ice for you!

THE FAREWELLS  «We better start the evacuation»
13:00 – 13:30 A last Norwegian farewell – we all gather in the main hall and sum up this weekend. Our galactic transport departs from Finse station at 14:34 and will take you straight back to Oslo. For those who wish to continue the journey and visit Bergen, the departure-time is 16:23.

sw-topp

BOOKING: Rooms can be reserved by email or by phone 56 52 71 00.

Prices
NOK 3000,- each person from Friday to Sunday, in a double/multi bedded room  (NOK 1500,- for children up to 12 years old from Friday to Sunday)
NOK 3700,- for a single room from Friday to Sunday
The price includes meals and the event.
For non – staying guests:
NOK 750,- each person for festival pass without meals. This give access to the lectures and event (dog sledding is additional, se above)
NOK 1700,- each person for festival pass and meals. This give access to the lectures and event (dog sledding is additional, se above), and also dinner Friday, breakfast / lunchpack and dinner Saturday, breakfast / lunchpack Sunday.

Follow the facebook page – click here!

web-chopper