Om Finse


Finse har gått gjennom store endringer siden oppstarten i 1909. Fra å være en stasjonsby, er turisme i dag det viktigste næringsgrunnlaget.

Om Finse som sted

I forbindelse med åpningen av Bergensbanen, ble store mannskapsstyrker stasjonert på Finse for å vedlikeholde skinnegangen. Banemannskapet sikret driften av banen, og etter hvert ble det etablert familier på det lille stedet på høyfjellet. På det meste bodde det 50 familier på Finse. Finsesamfunnet besto av hotellet, NSB, Samvirkelaget, stedets skole og etter hvert Finsehytta. Familiene flyttet fra Finse etter hvert som NSB nedbemannet, og i dag er turisme den viktigste næringen.

I tillegg til hotellet og Finsehytta, finnes det overnatting i Steinboligen. Det er også rundt 100 hytter og flere leiligheter, og noen av disse leies ut på privat basis. Vi driver fremdeles Handlebu, en liten avlegger til det gamle Samvirkelaget.

På Finse er det også et skitrekk, et museum og vår egen hytte Klemsbu.

 

Litt om bygging på Finse

I perioden fra mai 2017 og et år fremover, skal det bygges 22 nye leiligheter på Finse. Det blir et fantastisk tilskudd til fritidssamfunnet på Finse, og vi gleder oss over økt interesse og aktivitet. For ordens skyld vil det også i perioder gjennom sommerferien være byggeaktivitet, og vi beklager hvis det skulle medføre støy.