Om Finse


Finse har gått gjennom store endringer siden oppstarten i 1909. Fra å være en stasjonsby, er turisme i dag det viktigste næringsgrunnlaget.

Om Finse som sted

I forbindelse med åpningen av Bergensbanen, ble store mannskapsstyrker stasjonert på Finse for å vedlikeholde skinnegangen. Banemannskapet sikret driften av banen, og etter hvert ble det etablert familier på det lille stedet på høyfjellet. På det meste bodde det 50 familier på Finse. Finsesamfunnet besto av hotellet, NSB, Samvirkelaget, stedets skole og etter hvert Finsehytta. Familiene flyttet fra Finse etter hvert som NSB nedbemannet, og i dag er turisme den viktigste næringen.

I tillegg til hotellet og Finsehytta, finnes det overnatting i Steinboligen. Det er også rundt 100 hytter og flere leiligheter, og noen av disse leies ut på privat basis.

På Finse er det også et skitrekk, et museum og vår egen hytte Klemsbu.